symptom att vara uppmärksam på vid bröstcancer

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor globalt, men även män kan drabbas av sjukdomen. Tidig upptäckt kan öka chansen för överlevnad och för en mindre komplicerad behandling. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på de symptom som kan tyda på bröstcancer. I den här artikeln kommer vi att gå igenom olika symptom som bör tas på allvar och som kan motivera ett besök hos läkaren.

Symptom i bröstet

Det mest uppenbara tecknet på bröstcancer är förändringar i själva bröstet. Det kan handla om en knöl som inte varit där tidigare. Många gånger är dessa knölar smärtfria, vilket är varför det är så viktigt att regelbundet undersöka sina bröst. Även om många knölar visar sig vara godartade, bör de alltid undersökas av en läkare. Förutom knölar kan förändringar i bröstets storlek eller form också vara tecken på bröstcancer. Det kan vara avvikande svullnad, indragningar i huden, eller om bröstet plötsligt ser annorlunda ut än det brukar.

Förändringar på bröstvårtan

Bröstcancer kan även manifestera sig genom förändringar på och runt bröstvårtan. En indragen bröstvårta, som pekar inåt i stället för utåt, kan vara ett tecken på cancer. Även utsöndring från bröstvårtan som inte är bröstmjölk, speciellt om det är blodigt eller förekommer utan att bröstet är stimulerat, bör tas på allvar. Hudförändringar på eller runt bröstvårtan som rodnad, skalning, eller sårbildningar kan också indikera en allvarlig hälsosituation och bör leda till ett läkarbesök.

Förändringar på huden över bröstet

Ytterligare ett område att vara uppmärksam på är huden över bröstet. Hudirritationer som inte går över eller en apelsinskalstextur på huden kan vara symptom på inflammatorisk bröstcancer, en särskilt aggressiv form av sjukdomen. Denna cancerform leder ofta till röd, uppsvälld och varm hud över bröstet. Eftersom dessa tecken kan förväxlas med symtom på en hudinfektion, kan detta leda till förseningar i diagnos och behandling. Det är därför av yttersta vikt att omedelbart söka medicinsk rådgivning om dessa symptom uppstår.

När du bör söka läkare

Det kan vara svårt att veta när det är dags att faktiskt söka läkare för bröstförändringar då många symptom kan förväxlas med mindre allvarliga tillstånd. Generellt sett bör du alltid kontakta vården om du upplever nya eller ovanliga förändringar i dina bröst, även om de inte nödvändigtvis är smärtsamma. Detta innefattar alla tidigare nämnda symptom som nya knölar, förändringar i huden eller vid bröstvårtan, samt om du av någon anledning är orolig över dina bröst. Tidig upptäckt är viktig för en framgångsrik behandling, och läkaren kan avgöra om det finns anledning till vidare undersökning. Cancer kan vara en skrämmande diagnos, men det finns hjälp och stöd att få. Vården har idag bra verktyg för att diagnosticera och behandla bröstcancer. Därför är det viktigt att inte ignorera kroppens signaler. Genom att vara uppmärksam på ovanstående symptom och regelbundet kontrollera sina bröst kan man öka sina chanser att upptäcka eventuella problem i tid. Om det finns en familjehistoria av bröstcancer bör detta också meddelas läkaren, då detta kan påverka risken för att utveckla sjukdomen samt rekommendationerna för screening. Tillsammans kan vi arbeta för tidig upptäckt och effektiv behandling av bröstcancer.

Vanliga frågor

Hur ofta bör jag undersöka mina bröst?
Det rekommenderas att kvinnor regelbundet utför självundersökning av sina bröst, minst en gång i månaden. Detta hjälper dig att bli bekant med hur dina bröst ser ut och känns normalt, vilket gör det lättare att upptäcka eventuella avvikelser.

Är alla knölar i bröstet tecken på cancer?
Nej, inte alla knölar är cancerösa. Faktiskt är de flesta bröstknölar godartade (icke-cancerösa). Men det är viktigt att låta en läkare undersöka alla nya knölar eller ovanliga förändringar i bröstet för att utesluta risken för bröstcancer.

Kan män få bröstcancer?
Ja, män kan också utveckla bröstcancer, även om det är betydligt mindre vanligt än hos kvinnor. Symptomen är liknande, inklusive knölar i bröstet och förändringar i bröstvårtan. Män bör också vara uppmärksamma på dessa tecken och söka medicinsk rådgivning om de märker några förändringar.

Vilken ålder är mest utsatt för bröstcancer?
Risk för bröstcancer ökar med åldern. Majoriteten av bröstcancerfall diagnostiseras hos kvinnor över 50 års ålder. Det betyder dock inte att yngre kvinnor eller män är immuna mot sjukdomen. Oavsett ålder bör man vara vaksam på tecken och symptom på bröstcancer.

Går det att förebygga bröstcancer?
Även om det inte går att helt eliminera risken för att utveckla bröstcancer, finns det flera sätt att minska risken. Dessa inkluderar att upprätthålla en hälsosam vikt, regelbunden fysisk aktivitet, begränsa alkoholkonsumtion, undvika rökning och överväga risken vid långvarigt bruk av hormonersättningsterapi. Det är också viktigt att delta i screeningprogram om man tillhör en riskgrupp.