preventionsmetoder: hur man minskar risken för bröstcancer

preventionsmetoder illustration

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna globalt och påverkar miljontals kvinnor varje år. Även om det finns faktorer som man inte kan påverka, som genetik och ålder, finns det ändå åtgärder som kan minska risken för att utveckla sjukdomen. Genom att anamma en hälsosam livsstil och vara medveten om riskerna kan man göra betydande … Läs mer

mammografiscreening: hur det kan rädda liv

mammografiscreening illustration

Mammografiscreening är en hälsovårdstjänst som spelar en avgörande roll i att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede. Genom att genomgå regelbundna mammografier kan kvinnor öka chanserna för tidig upptäckt, vilket i sin tur kan leda till effektivare behandling och en högre överlevnadsgrad. Mammografi är en röntgenundersökning av brösten som kan avslöja tumörer som är för … Läs mer